Brickstone / Tjänster

Microsoft
IT-infrastruktur / molntjänster

Brickstone är särskilt duktiga på att förverkliga det som systemarkitekterna har ritat. Det hörs faktiskt på namnet! Vi bygger nytt och bygger om. Från grunden upp till himlen. Eller från datacenter upp i Molnet. Alltid med målet att störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt.
Brickstone / Tjänster

Migrering

Brickstone har lång erfarenhet av migreringsprojekt. Vi känner därför väl till de vanligaste fallgroparna i den här typen av projekt, och vet hur de ska undvikas. Våra konsulter kan det mesta om verktyg som: Microsoft Exchange, Exchange Hybrid, AD, Azure, Azure AD, M365, Intune, Server och Klient. Låt oss lotsa dig igenom migreringen, tryggt och säkert!
Brickstone / Tjänster

Deployment och automatisering

Det har blir allt viktigare att samtliga medarbetare i en organisation får tillgång till den senaste programvaran så snabbt som möjligt. Det handlar både om säkerhet och effektivitet. Brickstone hjälper dig att skapa smidiga processer som fungerar för paketering, klienthantering och utrullning i just din verksamhet. Microsoft SCCM, MSI och PowerShell.
Brickstone / Tjänster

Optimering, integrering och implementering

Brickstone arbetar ofta i projekt som handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för olika plattformar och system att samexistera. Vårt fokus riktas inte helt sällan in på att hitta eventuella flaskhalsar och samordna resurserna på bästa sätt. Särskilt hemtama är vi i miljöer som: Microsoft/Linux Server, AD, SQL Server, Intune, Office365, Azure, PowerShell och Hyper-V.
Brickstone / Tjänster

När du behöver en extra resurs eller särskild specialistkunskap

Föräldraledighet, sjukskrivning, organisations- eller verksamhetsförändringar. Luckor i bemanningen och brist på kompetens uppstår allt som oftast när det är som minst lämpligt. Våra konsulter har mer än 10 års erfarenhet från olika uppdrag och är vana vid att med kort varsel sätta sig in i nya arbetsuppgifter och samarbeta med en ny arbetsgrupp. Hör av dig så berättar vi mer!

Hör av dig till oss så berättar vi mer!