Välkommen till Brickstone IT COnsulting

Brickstone är IT-konsulter med bred kompetens inom Microsoft IT-infrastruktur och frågor som rör implementering, drift, deployment, migrering, förvaltning och management. Alla våra medarbetare har hunnit vara med ett tag, i genomsnitt 15 år, och har värdefulla erfarenheter som kan komma till nytta i din verksamhet. Vi kan ta ansvar för ditt nästa stora förändringsprojekt, bidra med spetskompetens under en del av arbetet eller fylla en lucka i bemanningen. 

Våra tjänster

På Brickstone lägger vi stor vikt vid att noggrant matcha rätt konsult med rätt uppdrag. Du kan känna dig trygg med att du får den kompetens du behöver. 

Miljöer och verktyg som vi kan på våra fem fingrar: Windows Server, SQL, SCCM, Exchange, Hyper-V, Azure, Office365, Dynamics, PowerShell och Linux, MSI, Admin Studio, Citrix, Cisco, HP, Juniper, ITIL, MySQL …och mycket, mycket mer.

Jobba hos oss

När vi grundade Brickstone hösten 2015 visste vi precis vilken sorts verksamhet vi ville skapa. Den bygger på öppna och ärliga relationer till kunder och medarbetare, och på en stark vilja att ta till vara nyfikenheten och drivet hos varje enskild konsult.
På Brickstone ställer vi upp för varandra och tar hjälp av våra kollegor när det behövs. Vi bygger en god sammanhållning bland annat genom att träffas regelbundet och göra roliga aktiviteter ihop.